Účelem zapsaného ústavu

je začleňování lidí se znevýhodněním (zejména v důsledku mentálního postižení) do společnosti a dosahování jejich maximální míry soběstačnosti s ohledem na jejich možnosti a schopnosti tak, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.


 

Naším posláním je

poskytovat celoroční pobytovou službu dospělým lidem s mentálním postižením v prostředí blízkému běžnému bydlení.

Umožňovat obyvatelům zvládat s potřebnou podporou a pomocí každodenní aktivity a povinnosti v bydlení a podporovat je v aktivitách i mimo něj.

 

 


Služba je určena

1.Sedmibarevno 

Ženy s mentálním postižením. Služba je určena pro dospělé ženy s mentálním postižením, které mají trvalé bydliště v hl. městě Praha nebo okresech Praha-východ, Praha–západ. Ve výjimečných případech i pro zájemkyně, které nemají trvalé bydliště v Praze, ale mají zde rodinu - nebo někoho blízkého, s nímž chtějí být v kontaktu.

2.Sedmibarevno - Železná Poskytujeme pobytovou službu dospělým mužům s mentálním znevýhodněním s chováním náročným na péči, kteří potřebují intenzivní podporu.


Cílem služby je, aby její uživatelé:

 • měli kde bydlet (možnost žít nezávisle na svých rodičích),
 • měli zajištěnu celodenní stravu,
 • s potřebnou podporou pečovali o svoji osobu (například v oblasti oblékání a obouvání, péče o své zdraví a užívání léků, péče o osobní hygienu),
 • byli prospěšní pro druhé lidi,
 • trávili volný čas v souladu se svými zájmy,
 • využívali veřejné služby a zdroje informací,
 • měli vztahy s blízkými osobami (například s rodiči, příbuznými, přáteli),
 • měli kontakty s širším společenským prostředím,
 • s potřebnou podporou  si obstarávali osobní záležitosti (například na úřadě, u lékaře),
 • měli přiměřenou podporu pro svoji bezpečnost,
 • získali, rozvinuli  nebo udrželi dovednosti potřebné k tomu, aby mohli co nejvíce věcí dělat samostatně nebo s co nejmenší mírou podpory.

Zásady poskytované služby

 • způsob poskytování služby se co nejvíce blíží běžnému způsobu života
 • obyvatelky podporujeme v aktivním způsobu života s ohledem na věk a zdravotní  možnosti
 • poskytujeme péči, ale i podporu v zapojení se do chodu domácnosti, hledáme  příležitosti pro rozvoj dovedností, včetně sociálních
 • bereme ohled na osobnost obyvatelek, jejich zájmy, představy, potřeby a dosavadní  zkušenosti
 • způsobem poskytování služby podporujeme vzájemné vztahy mezi obyvatelkami
 • domov bereme jako místo kam se člověk vrací, tzn., že vyhledáváme co nejvíce aktivit  mimo  domov (spolupracujeme s jinými sociálními službami, podporujeme ve  využívání běžně dostupných veřejných a komerčních služeb, chceme být součástí  místní komunity)
 • službu vnímáme jako příležitost a prostor pro osamostatnění se dospělých lidí od svých  rodičů, zároveň pomáháme udržovat jejich přirozené rodinné vazby
 • usilujeme o plnou integraci lidí s postižením, tzn., že hájíme jejich práva a oprávněné  zájmy, zároveň je učíme přijmout a chápat své povinnosti a podporujeme je v jejich  naplňování
 • poskytováním služby respektujeme dospělost obyvatelek bez ohledu na míru jejich  intelektového omezení
 • služby poskytujeme mimo jiné s pomocí dobrovolníků, které vnímáme jako důležitou a  přirozenou součást komunity
 • respektujeme svá vlastní omezení jako profesionální pomáhající, tzn., že  spolupracujeme s odborníky v jiných oblastech, a zároveň rozvíjíme svoje znalosti a  dovednosti
 • způsob naší práce vychází z přesvědčení, že člověk rozvíjí své dovednosti  prostřednictvím osobní zkušenosti, která zahrnuje jak úspěchy, tak i neúspěchy, tzn., že  pracujeme s přirozeným rizikem a provázíme obyvatelky prožíváním situací, kdy se jim  nedaří
 
 

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu